About Us

ROSE

 

Van 1977 tot 1988 waren er slechts drie opmerkelijke rapporten die de voordelen van vakmanschapsonderwijs aantoonden. Deze drie rapporten zijn Coming to Our Senses, door het Arts, Education and Americans Panal (1977), Can we Rescue the Arts for American Children, ondersteund door de American Council for the Arts (1988), en de meest gewaardeerde studie, Toward Civilization , door de National Endowment for the Arts (1988). Uit deze drie onderzoeken bleek dat vakopleiding van vitaal belang was voor het volbrengen van een geavanceerde opleiding voor onze studenten. Hoewel deze onderzoeken aantoonden dat menselijke uitdrukkingen nuttig waren voor de leercyclus, was het pas in 2002 toen het verkenningsonderzoek van Critical Links: Learning in the Arts en Student Academic and Social Development “bewees dat het leren en presteren net zo zeker waren als vriendelijke resultaten. toen uitingen van de menselijke ervaring fundamenteel waren voor de leerontmoetingen van studenten” werd door bestuurders op een serieuze manier benaderd (Burns, 2003, p. 5). Eén onderzoek, in dit onderzoek, was gericht op het instrueren van een console die zich voorbereidde op een studiezaal om te controleren of de scores van de understudy op ruimtelijk denken konden worden verbeterd. Het werd vervolgens gecontrasteerd met die understudies die pc-voorbereiding kregen die geen boeiende artworksegmenten bevatte. Dit veronderstelde dat leren door middel van uitdrukkingen van de menselijke ervaring werkte op de scores op andere hoofdvakken, bijvoorbeeld wiskunde en wetenschap waar ruimtelijk denken over het algemeen wordt gebruikt